I anledning at Frøya kommune er femti år, jobbes det med en jubileumsbok som skal komme til høsten. I forrige formannskapsmøte kunne seniorrådgiver Jan Otto Fredagsvik orientere om at man hadde samlet inn så mye stoff at det blir to bøker, hvorav den ene i hovedsak skal handle om skolehistorien på Frøya.

Målet er at bøkene skal være klare 6 . september, som også er dagen for den offisielle åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter.

Også Hitra kommune jobber med sin jubileumsbok i år.