Ledergruppen i Salmar har besluttet å bevilge 400 000 kroner i 2012 til det såkalte Salmarfondet.

Det har en tid vært uvisst om tildelingene fra det private selskapet ville komme i år, men i dag kom en epost til Frøya kommunes rådmann fra konsernsjef Yngve Myhre, hvor han bekrefter overføringene.

- Legger til grunn at dere lyser ut midlene i god tid og at gode lokale tiltak med underliggende dokumentasjon på faktisk bruk av midlene i tråd med formålet vektlegges, skriver Myhre

Statuttene sier at Salmarfondet gir tilskudd til grendautvikling rettet mot barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid og etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge.

Salmar ønsker ønsker at pengene utbetales i juli/august.

LES OGSÅ: Disse fikk penger i fjor