10.-13. mai reiste alle ansatte og eiere i frøyabedriftene Erviks Laks og Ørret as og Kolbjørn Ervik og sønner as til København på firmatur - totalt 44 personer. Det ble en trivelig tur med faglig innhold, gode middager, kanaltur og show på Wallmanns salonger.

– I den forbindelse benyttet vi anledningen til å gjøre litt ekstra stas på tre av våre ansatte som har jobbet i mer enn 30 år i selskapene. Disse ble tildelt Norges Vels Medalje, forteller Synnøve G Ervik, daglig leder i Erviks Laks og Ørret as.

I statutter for tildeling står følgende “Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste etter søknad fra arbeidsgiver. Hovedkravet for å bli tildelt Medaljen er minst 30 års samlet ansettelse hos samme arbeidsgiver. Bedriften kan ha skiftet navn, fått nye eiere eller ha fusjonert. Stillingen må ha vært minst 50 prosent.”

De tre som fikk medalje for lang og tro tjeneste var Asgeir Støen, Morten Egil Fredagsvik og Odd Larsen.

Asgeir og Morten Egil har jobbet i oppdrett selskapet Erviks Laks og Ørret as i 30 år, mens Odd Larsen har vært ansatt i rederiet Kolbjørn Ervik og Sønner as og jobbet om bord på ringnotsnurperen ms Svanaug Elise i 30 år.

Det er første gang det deles ut Norges Vels medalje i oppdrettet, mens i rederiet har det vært delt ut fire medaljer tidligere. Det er litt spesielt at en av medaljene som tidligere er utdelt i rederiet var til Asgeir Støens far, Harald Støen. Det skjedde ved en tilstelning på Røros i 1997.

Eiere og ledelse ønsker å berømme trofaste arbeidstakere for god innsats gjennom mange år, avslutter Synnøve G Ervik.