Frøya formannskap skal i dag behandle søknadene om økonomisk støtte fra de to største festivalene - Jorddunst og Frøyafestivalen. Saksdokumentene ble delt ut rett før møtestart.

Her framgår det at Frøyafestivalen søker om et kommunalt tilskudd på 250.000 kroner for 2013. Om de ikke mottar penger fra Salmar-fondet, ønskes et kommunalt tilskudd på 350.000 kroner, heter det i søknaden.

Jorddunst oppgir ingen konkret søknadssum i den søknaden Frøya kommune har mottatt. Festivalsjef antyder likevel, ifølge saksdokumentene, at søknadssymmen vil være som tidligere år, nemlig 200.000 kroner.

Rådmannen: Kommunen vil få betydelige økonomiske utfordringer

Tilsammen betyr dette at de to store musikkfestivalene ber om minimum 450.000 kroner for å få gjennomført neste sommers arrangement. Men administrasjonen vurderer det dithen at det har ikke kommunen råd til, og foreslår 75.000 kroner til hver av de to festivalene.

- Frøya kommune har ytt betydelige bidrag til festivaler de siste årene, bare i 2012 er det utbetalt tilsammen 450.000 kroner til fire festivaler. Disse er 175.000 til Frøyafestivalen, 175.000 til Jorddunst, 50.000 til Utihavet og 50.000 til Sommer-Sula.

Rådmannen mener at festivalene er viktige bidragsytere både når det gjelder markedsføring av kommunen og at de er betydeliuge trivselsfaktoprer for fastboene. Festivbalene utløser også masse dugnadsarbeid som foregår hele året. Rådmannen vil allikevel peke på at Frøya kommune vil få betydelige økonomiske utfordringer allerede i 2013 og ser derfor ingen grunn til å foreslå en høyere støtte enn det som opprinnelig ble lagt inn i 2012-budsjettet, skriver administrasjonen i sin vurdering.

SE BILDENE: Kyss, klapp og kjærlighet

Her er forslaget:

I forslag til vedtak - som formannskapspolitikerne i dag skal ta stilling til - heter det:

"Frøya kommune ønsker å målrette sin økonomiske støtte gjennom å bidra til at musikkfestivalene Frøyafestivalen og Jorddunst blir lagt inn i budsjettet. Frøya kommune vedtar å støtte festivalene med kr. 75.000 hver i 2013."

I saksdokumentene heter det også at kommunen bør få en skriftlig garanti om at festivalene blir gjennomført i 2013 før eventuell støtte utbetaltes, og eventuelt sikre seg tilbakebetaling av støtte om så ikke skjer. Derfor heter det i forslaget til vedtak at "Frøya kommune gir en garanti for at støttebeløpet utbetales når det med sikkerhet kan stadfestes at festivalen i 2013 vil bli gjennomført som planlagt".

Skal starte bookingen nå

Når det gjelder Salmar-fondet er begge festivalene søkere sammen med 45 andre. Tildelingen ventes å foreligge i begynnelsen av oktoger. Salmar-fondet består i år av totalt 400.000 kroner, opplyser kommunen.

Grunnen til at festivalene ønsker å få avklaring rundt den økonomiske støtten såpass tidlig, er at de allerede nå starter prosessen med å tegne avtaler med artistene for 2013.