Maciej Karpinski har sagt opp sin stilling som rektor ved Frøya kulturskole. Han sier det ikke ligger noe dramatisk bak oppsigelsen.

- Det er det egentlig ikke. Jeg har vært rektor i fem år. Det har vært en fin jobb, men også krevende. Så jeg ønsker å forandre på min jobbsituasjon, sier han til hitra-froya.no.

Han sier har ikke har planer om å flytte på seg.

- Jeg tror jeg blir på Frøya, og tror jeg vil jobbe med kultur også framover. Frøya er jo attraktiv når det gjelder jobber, og det kommer til å skje mye spennende framover, særlig knyttet til at vi får det nye kulturhuset, sier Maciej Karpinski.