Stiftelsen bak Drømmestipendet har i dag offentliggjort de 100 navnene på landsbasis som hver får 10.000 kroner til å videreutvikle sine drømmer innen  dans, musikk, skapende skriving, sirkus, teater og visuell kunst. Blant disse er ingen av de nominerte fra øyregionen. De 100 stipendmottakerne fordelt fylkesvis og sju av dem kommer fra Sør-Trøndelag.

Så er det klart, hvilke ett hundre unge kulturutøvere som får Drømmestipendet 2016 og dermed 10 000 kroner hver. Alle mottakerne er listet opp på nettsiden drommestipendet.no

Det er 13. året på rad at Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping deler ut Drømmestipendet til hundre enkeltpersoner og grupper.

Årets juryledere for Drømmestipendet, Eldbjørg og Ragnhild Hemsing, synes det er flott å få være med å dele ut et stipend som for mange mottakere er veldig verdifull motivasjon:

– Drømmestipendet tildeles ungdom i en alder der mye forandrer seg, og behovet for å bli sett og få påfyll av inspirasjon kan være avgjørende for den videre satsingen. Drømmestipendet er en flott synliggjøring som gir barn og unge muligheter til å utforske og utvikle seg, sier Eldbjørg og Ragnhild Hemsing.