Hvem er onnakaren som jobbet i Rennebu? Det var Geir Toseth som i påska sendte ut en etterlysning via lokalavisas nettside. Toseth vokste opp i Rennebu på 1940-50-tallet, og på nabogården var det hver eneste sommer en onnakar fra Hitra eller Frøya.

Toseth har to sort-hvitt bilder som ble tatt i 1949, og på begge bildene er det en onnakar som var fra øyregionen.

Etter at bildene ble lagt ut på ww.hitra-froya.no, fikk han svar på spørsmålet.

Asbjørn fra Titran

- Robert Larsen fra Sistranda ringte meg, og fortalte at han kjente igjen karen på bildet.

- Onnakaren var fra Titran, og navnet er Asbjørn Kvalvik, født 1906, kunne Larsen opplsye. Kvalvik døde på 1980-tallet.

Larsen er fra Titran og kan huske Asbjørn og hans fem søsken.  Asbjørn var ungkar hele livet og han drev med fisking og reiste til "innlandet" på onnaarbeid om sommerene.

Toseth fikk også oversendt kopi fra Norges bebyggelse som viser huset der Asbjørn og hans søsken vokste opp, -Draget gnr. 1 og bnr.1 på Titran.

Geir Toseth er takknemlig for hjelpa han har fått, og forteller at nå er det gamle bildet satt satt inn i album med riktig navn på onnakaren fra Titran.

Her er samme onnakar i samme tidsrom. Men i tillegg er det jente som sitter til høyre på steinen som er ukjent.