Kommunestyret har bestilt en teknisk og museal vurdering av gammelskolen på Sistranda, som står plassert midt i dagens skolegård. Bakgrunnen var forslaget fra administrasjonen om å rive bygget.

I den tekniske vurderingen som nå er gjort, kommer det fram at bygget bør få nytt tak, hvis det skal bevares. Kostnaden ved det er beregnet til 500.000 kroner. Andre oppgraderinger avhenger av hva skolestua skal brukes til i framtida.

Kultursjef Knut Arne Strømøy har gjort den museale vurderingen. Han konstaterer at selv om ikke bygningen er fredet, så er det et kulturminne som har potensiale for å tas vare på. Han viser også til at bygget kan flyttes til en mer egnet plass. Uten å ta stilling til hva bygget bør brukes til, vises det til skolestua kan brukes i utstillings-øyemed, og at det i Frøya finnes mange gjenstander som kan gå inn i en skolehistorisk utstilling. Kultursjefen konkluderer med at man vil ødelegge disse mulighetene ved å rive bygget:

«Kulturetaten ser verdien i den gamle skolebygningen både for innbyggerne på Sistranda og i kommunen ellers. Vi regner vel ikke med at eventuelle planer om å gjenskape et historisk skolemiljø kan gjøres over natten, men river man bygningen nå forsvinner denne muligheten for alltid»

Knut Arne Strømøy