Voksenopplæringen på Hitra mistet i fjor sine faste undervisningslokaler ved Guri kunna videregående skole. Bruk av midlertidige lokaler skaper en uholdbar undervisningssituasjon for både elever og lærere.

Gjemmer bort elevene

Synnøve Valmyr er lærer og tillitsvalgt for voksenopplæringen, mener det går verst ut over elevene, som for det meste er bosatte flyktninger og asylsøkere.

- Det aller viktigste er å integrere elevene i et elevmiljø. Nå blir de bortgjemt for seg selv. Vi ønsker at de skal ha faste undervisningslokaler på den videregående skolen, slik at de kan benytte seg av kantinen og ulike møteplasser for elever, slik at de kan hilse på andre, mener Valmyr.

Det går også utover undervisningen.

- Vi er spredd på tre forskjellige plasser, i kjelleren på det gamle NAV-bygget, og grendahuset. Det er lokaler som ikke er funksjonelle undervisningsrom. Grendahuset er et festlokale, der det er vanskelig å tilrettelegge for visuelle virkemidler i undervisningen. Ventilasjonen er heller ikke tilpasset undervisning på dagtid. Selv om den står på for fullt, blir det alt for varmt i lokalet.

Mye ekstraarbeid

- Vi har kontorlokaler og arbeidsplass ved videregående, men ingen faste undervisningsrom. Derfor må det ryddes opp for hver gang. Det fører til at det blir slitsomt å bruke lokalene slik vi ønsker det, sier Valmyr.

De er imidlertid i dialog med kommunen, som har ansvaret for voksenopplæringen.

- Det er positive ting på gang, og det jobbes godt med saken, men det har foregått så lenge. Nå ønsker vi snart en varig løsning, med arbeidsplasser i lokalene til videregående.

- Svært kritikkverdig

Utdanningsforbundet skriver i en e-post til lokalavisa at de ser alvorlig på saken.

- Spesielt lokalene i Hitra grendehus er svært kritikkverdige, da disse ikke er tilrettelagt for undervisning. Alt må settes frem og ryddes bort hver dag, da lokalet brukes til andre ting på kveldstid og i helger, noe som innebærer mye ekstraarbeid for de som har undervisning der, skriver Oddbjørn Larsen lokallagsleder for Utdanningsforbundet Hitra.

- Ville vært lettere å lære norsk

Abdelrahim Filli er elev ved voksenopplæringen. Han skulle gjerne hatt undervisning i lokalene til videregående skole.

- Det hadde vært mye lettere å lære norsk, og om det norske samfunnet, hvis vi kunne møte de norske elevene. Da ville det vært enklere å få norske venner også, siden det er vanskelig å komme i kontakt med nordmenn, sier Filli, som har fått opphold på Hitra, etter at han flyktet fra Eritrea.

Ventet på avklaring for asylmottaket

Assisterende rådmann Harald Hatle forteller at det jobbes med saken.

- Utvidede lokaler til voksenopplæringen ble opprettet på kort varsel i fjor, da det ble kjent at asylmottaket skulle åpne. Vi var heldige, og fikk en avtale med grendalaget. Men i et langsiktig perspektiv er ikke det ideelt verken for oss eller grendalaget. Grunnen til at det har tatt lenger tid enn både vi og voksenopplæringen har ønsket, er usikkerheten rundt asylmottaket, etter at vi fikk brev fra sentralt nivå om at det kan bli lagt ned. Da valgte jeg å legge arbeidet med å skaffe nye lokaler på is, i påvente av en avklaring av behovene fremover, sier Hatle.

Men nå er behovet klarlagt, og Hatle ser etter lokaler for et færre antall elever.

- Vi ønsker primært å få til en løsning med lokaler i videregående skole, slik vi hadde før. Men de har selv behov for lokalene. Derfor ser vi også på mulighetene for å leie andre gode lokaler i Fillan sentrum. Det ønsker vi å gjøre så fort som mulig, sier Hatle.