- Det er viktig at unge folk får vist frem kreativiteten sin