- Boken vil handle om utviklingen av veiene på Hitra og Frøya fra tidenes morgen til i dag. Den inneholder en god del samfunnsutvikling, som er interessant å lese for alle mulige folk egentlig.

- Så sent som i starten av 1900-tallet, var det fortsatt mange i øyregionen som ikke så poenget med å bruke penger på veier, for eksempel. De hadde jo tross alt båt, så hvorfor kaste bort penger på vei som var så lite framtidsrettet, forteller en av forfatterne Krister Olsen.

- Mausund skulle ha førsteprioritet

Olsen er mangeårig journalist hos ulike medier og sluttet nylig som redaktør i Trønderbladet. Han forteller at det var mange spennende historier som dukket opp da han og medforfatter Gerd Søraa, så på hvordan veibygging hadde formet samfunnet.

- På Mausund hadde de endelig fått vedtatt at veiene skulle prioriteres etter andre verdenskrig. Men høsten 1949 måtte mausundværingene ut på krabbefiske. Fisket gikk foran alt, og krabben måtte tas når den var der. Problemet var at det samtidig var nytt kommunestyremøte. Uten mausundværinger til stede, gjorde resten av politikerne om vedtaket. Da fiskerne kom tilbake protesterte de, og de fikk det omsider som de ville, sier Olsen, som opprinnelig kommer fra Ansnes på Hitra.

- Historiene viser at folk i øyregionen ofte har laget sine egne veier. Sognepresten på Dolm måtte selv i sving før 1900-tallet, blant annet, sier Gerd Søraa. Hun er nå pensjonist og har jobbet som journlist og redaktør i flere aviser, men skriver fortsatt flere bøker.

- Trenger bilder

Søraa oppfordrer alle har bilder fra tiden da skoleungdom måtte gå noen kilometer til skolen om å ta kontakt med Vindfang.

- Vi mangler noen bilder fra den tiden ennå, så vi håper folk kan hjelpe til med noen illustrasjoner. Det har ingenting å si om bildene er fra Hitra eller Frøya, forklarer Søraa.

- Lite av historien er skrevet ned

I regi av Statens vegvesen ble boka satt under produksjon rundt sommeren 2013. Den har arbeistittelen "Over stokk og stein".

- Vi ønsket oss de gode og interessante historiene omkring veiene her ute og ikke nødvendigvis en oppslagsbok med alt som har skjedd. Både Olsen og Søraa er lokalkjente og har en kontaktflate som gjør at de finner disse historiene, mener seniorrådgiver hos Statens vegvesen, Wiggo Kanck.

Etter planen skulle boken komme ut samtidig med åpningen av Dolmsundbrua rundt sommertider i 2015. Men siden brua har blitt forsinket med omtrentlig et år, er det uklart om veiboka også skal ventes med, for å få med det som skjer rundt brua.