Lørdag åpner utstillinga «En fortelling om Hitra» der Amy Lightfoot tar oss med helt tilbake til Steinalderen.

Utstillinga er i regi av Kystmuset og er en gratisutstilling som vil stå på Hitra hurtigbåtterminal.

Her kan vi bli med på en reise gjennom tid.

«For ca. 8000 år siden gikk de første menneskene i land på Hitra. Øyene langs norskekysten var de første som ble isfrie etter den siste istida. Inne på fastlandet kunne de se iskappa som fortsatt lå over fastlandet.

På Hitra var det et rikt fugle- og dyreliv, og de hadde lett tilgang på ressursene. Etter som årene gikk ble arter som bever, bjørn, ulv, elg, geirfugl og østers utryddet.

Flere enn 9000 gjenstander fra tidlig bosetting er lagret på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Redskaper av flint, skifer og kvarts preger den tidligste tiden. Langsomt ble disse materialene erstattet av bronse og jern.

Hvordan har hittersamfunnet utviklet seg fra de første menneskene satte sin fot her, til i dag? Hva har ført til at vi fortsatt har et høyst levende øysamfunn her ute?» skriver Kystmuseet i en pressemelding om utstillingen.

Lørdag 12. mars blir det offisiell åpning med kommunedirektør Ingjerd Astad, i etterkant vil Amy gi en omvisning i utstillinga.