Den andre torsdagen i hver måned får nå bokhungrige mulighet til å treffe andre som deler samme interesse. Liv Skumfoss har sagt ja til å lede lesesirkelen. Skumfoss er nå pensjonist, men etter 13 år bak skranken i biblioteket har hun god og bred kunnskap over litteraturen. Hun har mange tips til gode forfatterskap som kan passe til lesesirkelen, men håper hun at deltagerne i sirkelen etter hvert vil komme med ideer selv.

Alt som trengs er leseglede

- Jeg vil understreke at dette er et lavterskeltilbud. Man trenger ikke være litteraturviter for å komme. Alt som trengs er en genuin leseinteresse, forteller Liv Skumfoss som gleder seg til å møte andre som deler lesegleden.

Bibliotekar Wenche Børø Larsen mener lesesirkelen vil bli en flott arena for litteraturinteresserte.

- Hensikten med lesesirkelen er både sosial og litterær. Her blir vi kjent med hverandre og med litteraturen. Innholdet i hvert møte bestemmes av deltagerne. Hovedintensjonen er å dele leseglede og opplevelse, sier Børø Larsen.

Gode digitale leseopplevelser

Gode leseopplevelser finnes ikke lenger kun på trykt papir. Det har Skumfoss og Børø Larsen tatt høyde for. Bokglade som leser e-bøker på lesebrett eller nettbrett må også gjerne komme. En liten innføring i å lese bøker digitalt kan også gis dersom det er ønskelig i lesesirkelen.

Lesing i lunsjen

Treffene legges til lunsjtiden. Skumfoss ser at dette er et tidspunkt hvor mange er opptatt i jobb, men om noen har tid til lesing i lunsjen er de hjertelig velkomne.

- Vi ser at dette er et tidspunkt hvor vi stort sett når et voksent publikum, men alle er velkommen uansett alder. Vi bor på en øy med store avstander og det vil for mange være lettere å komme på et slikt arrangement når de kan kombinere det med andre ærend de har i Fillan, forklarer Liv Skumfoss.

Og de som kommer på første treff vi få bibliotekets bærenett.

- I tillegg til sosialt samvær og gode lesetips, avslutter Wenche Børø Larsen.