Koraller går igjen i de fleste bildene Astri Reppe presenterer på salgsutstillingen som har fått navnet "Midt i havet". Det er ikke tilfeldig. Hun er opptatt av naturen, og at vi skal ta vare på den. Og hun synes det er fantastisk at vi har ett av verdens største steinkorallrev av arten Lophelia pertusa rett utenfor døra vår.

- Det tar tusener av år å bygge opp et så stort korallrev, men det kan rives ned og ødelegges for alltid på svært kort tid, sier hun.

Sularevet

Korallrevet hun henviser til er altså Sularevet, som ble dokumentert da Statoil startet arbeidet med gassrørledning for ilandføring av gass fra Haltebanken.

Revet ligger på 280-300 meters dyp nord-vest for Frøya og er 13 kilometer langt, opptil 35 meter høyt og har en bredde på 700 meter. Inntil Røstrevet ble kartlagt i 2002, ble Sularevet ansett for å være det største Lopheilarevet man kjente til på verdensbasis.

Ny kunst etter hvert

- Jeg er så glad Sularevet ble fredet mot bunntråling i 1999. Revet er viktig oppvekst- og gyteplass for en mengde fisk og småkryp i sjøen. Og når vi vet at mange naturkatastrofer er menneskeskapt, skal vi være forsiktige med å skape ubalanse i naturen, sier Astri Reppe.

I tillegg til koraller finner vi også andre skapninger fra havet i bildene Astri stiller ut på hotellet under nyåpningen. Bildene er til salgs, og Astri forteller at hun har fått en langtidskontrakt med hotellet, hvor hun kan bytte ut maleriene, eller komme med nye etter hvert som noen blir solgt. De fleste er malt i atelieriet hennes på Sistranda, men noen er også blitt til under ferieopphold på Kreta. Hun har også latt fantasien fått spillerom, så det kan være at publikum finner sjødyr de ikke vil se om de tar en tur under havoverflata.

Flesteparten av maleriene hennes er i stort format, og det er i nydelen av hotellet de besøkende vil få se dem under hotellåpningen torsdag.