Heftet "Proprietærene Parelius paa Hitteren og Handelsstedet Hopsø" er akkurat kommet ut av trykken og klar for påskeinnrykket på Hopsjøbrygga.

- Heftet ble første gang utgitt i 1993. Nå har jeg på oppdrag fra de nye driverne på Hopsjøen laget en forbedret og oppdatert utgave, forteller Arve Ulrik Fjeldberg.

Gjennom 32 bildelagte sider får man en form for kortversjon av Hopsjøens historie som et av de mest sentrale handelsstedene langs norskekysten fra 1700-tallet og utover.

- Å belyse for nyere generasjoner Handelsstedet Hopsjø og dens rike kystkultur som en gang har eksistert, kommer man ikke utenom slekten Parelius. Denne slekt som har virket lengst på Hitra som handelsmenn, gårdbrukere gller proprietærer, som de den gang ble titulert, skriver forfatter Fjeldberg i innledningsordet.

Heftet tar for seg historien fra Jørgen Clausen Parelius (f. 1675) som ble stamfar for en tallrik etterslekt på Hitra og nålevende slekt i Norge, og videre via en rekke flere sentrale Hopsjø-personer i Parelius-slekta. Og også den spennende historien rundt Margrethes Minde er selvsagt omtalt, likeså historikken til Dolm hovedkirke.