Trøndelags Kysthistoriske Museum, -et levende museum for alle

Trøndelags Kysthistoriske Museum (Mausund) inviterte til god gammeldags «kystbasar» i museets lokaler nede ved fergeleiet. Og allerede en halv time før vi startet var lokalet nesten fullt, og flere kom. Det var satt ut 75 stoler, bare 2 stoler var ledig.

Tema

Kveldens tema var ord og uttrykk fra kysten, og her var øyas eldre garde frempå med en gang. Ord og uttrykk som var gått i glemmeboken kom frem, og Nina Mathissen, som var leder for prosjektet sammen med museet, skrev ned.

Og ble man stående å lytte var det ikke vanskelig å høre ord man aldri, ja nesten aldri, hadde hørt. Penn og papir var lagt ut og de ble senere tatt inn, fullskrevet. Skolen på Mausund er koblet på dette som et eget prosjekt, og tanken bak er å samle ord og uttrykk man brukte- og bruker i dag. Går det som vi planlegger blir det en liten bok av dette til neste sommer.

Vingleia Fyr

Museet på Mausund har overtatt ansvaret for drifta av fyret utenfor Mausund, og alle pengene som kom inn på basaren går uavkortet til vedlikehold og investering i nytt inventar som senger, stoler, bord og sofaer.

Museet vil komme med ny informasjon om fyret senere.

Et levende museum

Alle som har vært med og fått museet opp å gå, er alle enige om at museet skal være et levende museum både for tilreisende og ikke minst de som er bosatt her ute. Alle er velkomne når museet er åpent, eller vi åpner når noen vil inn. Samarbeidet med skoler i Frøya Kommune og Trondheim står veldig høgt på dagsplanen for museet. Likeså de som har levd en stund, de som både jobber og bor på syke- og aldershjemmet er invitert til museet.

Et levende museum, om- og for et levende folk, er en setning som brukes her ute.

Veien videre

Om tre uker møtes vi på nytt, da er vi på et lokalt tema, da er det stedsnavn i Mausundværet. Det er et tema som vi vet er noe folk er opptatt av, allerede nå er det samlet inn mer enn 300 stedsnavn. Og enda har vi ikke begynt.

Samarbeidet med Byåsen skole har gitt seg i form av en fantastisk utstilling, med film, bilder og lyd. Kanskje kommer det mer fra vår samarbeidspartner i Trondheim.

Vi er en dugnadsgjeng som ser verdien i å samle kysthistorien i Trøndelag. Det vil bli holdt en del foredrag senere i høst, og da av folk som er bosatt andre steder enn på Mausund. Med spennende temaer.