Formannskapet bestemte seg i dag for å bevilge 175 tusen kroner hver til Frøyafestivalen og Jorddunst. Det var 100 tusen kroner mer enn forslaget til innstilling fra rådmannen, som lokalavisa skrev om tidligere i dag.

Helge Borgen (Ap) ønsket å øke festivalstøtten utover innstillinga fra administrasjonen:

- Jeg stusser på summen i forslaget til vedtak. Det er sagt at hvis festivalen ikke klarer å bidra med en så og så stor sum så vil det bety at tilsvarende støtte vil bli beskåret fra andre bidragsytere. Da risikerer vi at det ikke blir noen festival. Jeg ser også at Frøyafestivalen har søkt om mellom 250 og 350 tusen, da er jeg ganske sikker på at 75 tusen ikke er nok. Det er 100 tusen mindre enn de fikk i fjor. Derfor mener jeg at om vi skal satse på de store festivalene, så må vi satse slik at det blir en realitet. Jeg foreslår at vi bevilger 175 tusen, sa Helge Borgen i dagens møte.

Etter et gruppemøte ble borgelig gruppe også enige om å bevilge 175 tusen kroner, som et enstemmig formannskap gikk for.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret.

Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug sier til lokalavisa at han vil avvente til etter kommunestyrets behandling med å kommentere dagens avgjørelse.