I det godt besøkte møtet om planene for nytt kultur- og kompetansesenter på Frøya, ble det presentert en rekke ulike «underprosjekter». De fleste er allerede gjort kjente, blant annet de 16 såkalte komopp-pakkene.

Men særlig innenfor kompetanseutvikling er det det siste året kommet til mange nye planer, samtidig som det allerede per i dag eksisterer så mange spredte utdanningstilbud i regionen. Disse mener rektor Bjørnar Johansen burde vært samlet under ett tak.

- Vi har jo allerede en del høyskoleutdanning og videreutdanning av voksne folk i regionen. Og kompetanse skal være det viktigste elementet i den innovative utviklinga i framtida, sier Bjørnar Johansen til Hitra-Frøya.

Derfor lanserte han under møtet helt nye tanker om det nåværende skolebygget.

- Jeg mener det bør gjøres til et senter for livslang læring, sa Johansen.

Flere var inne på det samme:

- Vi bør se på om gammelbygget kan gjøres til en campus, sa frøyarådmann Ole Henrik Fjørstad

- Å ha det gamle bygget er også et scoop for framtida. Det er nå så mye aktivitet, og vi har ikke plass til alt i det nye kulturhuset, så Olav Klungreseth, som er næringslivets representant i prosjektgruppa for det nye kultur- og kompetansesenteret.

Tidlig i prosessen med nytt kulturhus/videregående, gikk Helge Gåsø og Gustav Witzøe inn med en garanti på at de skulle kjøpe det nåværende videregående-bygget for 10 millioner kroner, hvis det ble aktuelt. Denne summen er med i beregningene til fylkeskommunen når de beregner hvor mye de kan gå inn med i nybygget.

Les mer om status for planene med kultur- og kompetansesenteret, og responsen i møtet,  i tirsdagens papiravis.