I dagens papirutgave av Hitra-Frøya forteller vi at rådmannen nå selv leder arbeidet med å «headhunte» en senterutvikler for Frøyas planlagte kulturhus.

En av hovedoppgavene til en slik person blir å utvikle et forsvarlig driftskonsept for huset. Historiene er mange om flotte kulturhus rundt i landet som blir et økonomisk sluk for eier-kommunene, fordi man ikke har funnet driftsformer som gjør husene selvdrevne økonomisk.

Samtidig går debatten på nettavisa om det samme.

Les: Slik kan kulturhuset bli

Frøyarådmann Ole Henrik Fjørstad ser seg derfor i dag tjent med å sende ut en pressemelding:

«Det kan av og til virke som om mange tror at dette er et spørsmål kommunen som utbygger ikke selv har stilt seg.  Det har selvsagt både kommunen og fylkeskommunen gjort, og det er skrevet avtale mellom kommunen og fylkeskommunen om hvordan driftsutgiftene skal deles» skriver han.

Han understreker at dette er et samarbeidsprosjekt der fylkeskommunen tar de kostnader som er knyttet til det arealet som er fylkeskommunens. I tillegg skal fylkeskommunen betale 700 kr. pr. kvadratmeter for sambruksarealet, noe som vil gi kommunen ca. 830.000 i årlig driftstilskudd (2010-kroner).

Videre viser han til gaven på 55 millioner (hovedsaklig fra Kverva Holding - Gustav Witzøe) som gir kommunen ssærdeles gode forutsetninger til å klare å drifte et kulturhus.

«Den storstilte gaven fra næringslivet på 55 mill. kroner gjør at kommunen sparer ca. 5 mill.kroner i årlige kapitalkostnader sammenlignet med om kommunen selv hadde måtte lånt disse pengene. For å si det slik: Uten denne gaven hadde dette ikke vært mulig for kommunen å gjennomføre dette store byggeprosjektet» skriver rådmannen.

Selv om endelig driftsform ikke er bestemt, vil rådmannen poengtere at en vil se idrettshallen, svømmehallen og det nye senteret under ett.

«Det gjelder ikke minst kostnader knyttet til ledelse, vaktmestertjenester og renhold. Videre er det viktig å poengtere at det nye senteret – i likhet med idrettshallen og svømmehallen – også har en inntektsside.  Dette gjelder ikke minst KOMOPP, som det selvsagt vil bli satt en pris på gjennom inngangsbilletter» skriver rådmannen, som også ramser opp en rekke andre inntektsmuligheter knyttet til kulturhuset.