Vi ser tilbake i videofilm-arkivene. Her er første del i miniserien i tre deler med glimt fra Frøyafestivalen. Videoene er i hovedsak hentet fra arkivene til Frøya Film & Bilder og Videoavisa samt en del fra lokalavisa Hitra-Frøya.