Vidar Oskarson som er forfatteren bak ”Oda fra havet”-spillet har i en mail til kultursjef Marciej Karpinski skrevet :

–Vi holdt på å gi opp vår store spelsatsing i vinter, da våre folkevalgte la inn noen «strafferunder» for at vi skulle få støtte for vår satsing, skriver Frøya.no på sine nettsider.

- Kjempefornøyd

- Det stemmer at jeg uttalte meg kritisk mot at politikere skulle begynne å blande seg i hvilket dato spillet skulle være og det mener jeg fortsatt. Man må få bestemme selv hvilken dato en skal arrangere kulturbegivenheter, og det sa jeg også på en høring vi hadde en stund tilbake. Kvaliteten på kulturarrangementet bør være det avgjørende for støtte, ikke dato, sier Oskarson til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Når det er sagt er det litt rart at denne saken kommer opp nå, fordi vi fikk støtten på 100.000 kroner som vi trengte. Det er jeg kjempefornøyd med, fortsetter Oscarson.

- Ny kulturplan underveis

Hitra-Frøya har også vært i kontakt med kultursjef Marciej Karpinski. Han forteller at en ny kulturplan er under utforming og skal være ferdig en stund etter sommerferien.

- Det var en diskusjon blant politikere som diskuterte om støtten til ”Oda fra havet” hvor forholdet til Suladagene var et tema. Etter en ny runde ble det bestemt å gi støtte til «Oda fra havet». Men vi jobber nå med en ny og mer aktiv kulturplan som skal gjøre premissene tydeligere. Samtidig jobbes det aktivt med en struktur og organisering i kultur for å unngå at arrangement kolliderer, sier kultursjefen.

- Men vil det fortsatt være slik at politikere kan blande seg inn i hvilken dato folk skal ha kulturarrangement for å gi dem støtte?

- Politikere har rett til å ha en mening. Min rolle er å tilrettelegge for at kulturlivet for de beste premissene for utvikling og ikke minst forutsigbarhet, forteller Karpinski.