Lørdag 5. februar holder Eli Johanne Ellingsve fordrag på Frøya bibliotek. Temaet er «Stedsnavn mellom Sula, Slettringen og Skanklåna». Bakgrunnen er den store dugnaden for innsamling av lokale stedsnavn som har pågått siden 2016.

Eli Ellingsve og Sølvi Skarsvåg har ledet innsamlingen, lært opp deltakerne og dataregistrert navna. Nå ligger databasen på nettet og er åpen for innsyn.

– Navneinnsamlinga er en del av et prosjekt som skal omfatte hele Midt-Norge. Stedsnavna utgjør en viktig del av kulturarven vår, men de forsvinner nå i stort tempo. Innsamlinga er en bergingsaksjon. I foredraget vil Eli Ellingsve fortelle om navnearven vår, om navnedøden, innsamlinga og databasen, forteller Johan G. Foss hos arrangør Folkeakademiet Frøya.

Eli Johanne Ellingsve har vært språkrådets navnekonsulent for Midt-Norge. Hun har doktorgrad i stedsnavnforskning og har gitt ut flere bøker, om stedsnavn og dialektord. Hun har ledet eller vært konsulent for flere navneprosjekt i Trøndelag.