Disse elevene gikk på Fjellværøy framhaldsskole i 1962/63.