I februar utsatte Frøya formannskap saken der rådmannen ønsket å bevilge 110.000 kroner til kulturprosjektet på Sula. Politikerne ønsket mer informasjon, og ikke minst oversikt over økonomien i prosjektet, før de eventuelt bevilget penger.

I morgen (tirsdag) kommer saken opp på nytt.

Det er stiftelsen Sula fyr som nå har levert en ny søknad om støtte. Den nye søknaden beskriver mer detaljert formål og økonomi og er mer utfyllende i dokumentasjonen. Søkeren ber også om støtte i en treårsperiode for å sikre videreføring og utvikling av dette konseptet.

Med utgangpunkt i dette foreslår rådmannen at det bevilges 100.000 kroner fordelt på to år. Videre oppfordres søkeren til se på alternative finansieringsformer etter denne perioden.

Rådmannen beskriver prosjektet slik:

Dette prosjektet er et trepartssamarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Lademoen kunstnerverksted og Frøya kommune hvor Stiftelsen Sula sørger for overnatting av kunstnere. Dette prosjektet både er og kan utvikle seg til noe positivt for Sula som samfunn i fremtiden. Den kan også gi Frøya kommune en viktig positiv reklame for øyrekka. Prosjektet kan også gi muligheter til en vidreføring som kan være selvfinansierende i fremtiden. Det er tre viktige punkter i dette prosjektet:

  1. Samarbeid med fylket og Lademoen Kunstnerverksted.Det er viktig med å opprettholde det gode samarbeidet men også vurdere omfang fra år til år. Forutsigbarheten er viktig for begge parter.

  2. Ringvirkninger for Sula som øy, befolkningen og Frøya kommuneEffekten av en god markedsføring av dette prosjektet er veldig viktig. Et krav om spredning av informasjon om prosjektet er vesentlig for Sula og Frøya kommune. Bare på denne måten kan dette gi Frøya kommune den positive ringvirkningen.

  3. Muligheter i forhold til videreutvikling – sommermusikkskole.

Utvidelsen eller vridningen av prosjektet mot for eksempel sommermusikkskole er veldig postivt. En slik etablering kan være selvfinansierende i fremtiden og gi en ønsket økt kvalitet og aktivitet for Sula som besøks- eller bosted.