Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er landets største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.

NVIO består i dag av 7500 medlemmer og har 58 lokalforeninger over hele landet. I øyregionen er Frøya, Hitra og Snillfjord veteranklubb en del av NVIO.

Ønsker flere medlemmer

John Steinar Lervik forteller at klubben har 15 medlemmer.

– Men vi ønsker flere medlemmer slik at vi skape en levedyktig klubb med godt sosialt miljø, turer og ikke minst informasjon om tilbudene NVIO har. Dessuten har vi mange opplevelser og mye på snakke om, forklarer Lervik.

Han antar at det i vår region befinner seg om lag 100 kvinner og menn som har deltatt i dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

Selv har Lervik erfaring fra de norske styrkene som befant seg i Libanon.

Hedrer veteranene

Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkets kommuner inviterer i dag (8. mai) i samarbeid med Luftkrigsskolen og Luftforsvarets Musikkorps til veteranmarkering i Nidarosdomen og deretter Erkebispegården for å hedre veteraner som har tjenestegjort i utlandet.

Her blir det bla. personlig overrekkelse av fylkesmerket og kommunevåpen til veteraner som deltar og ikke har mottatt slik utmerkelse tidligere.

Kameratstøtte

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner har flere tjenester for sine medlemmer.

En av disse er kameratstøttetelefonen. Dette er en gratis hjelpetelefon som er døgnbemannet hele året, der veteraner fra alle internasjonale operasjoner, og deres pårørende, kan få kontakt med en veteran som har tjenestegjort ute.

I dette lavterskeltilbudet kan man snakke om sine opplevelser, tanker, spørsmål, usikkerhet, uro eller hva annet de måtte ha på hjertet, og få svar fra et medmenneske og likemann. Man kan velge å være helt anonym

Samtidig er veteranforbundet opptatt av støtte familier og pårørende til soldater i utenlandsoperasjoner.

- Vi vet også at det kan være krevende å være pårørende til en soldat i utenlandsoperasjoner, med frykt for hva som kan hende og problemer med å holde kontakten med den som er ute. Det kan også være krevende når soldaten vender hjem og skal vende seg til en fredelig og relativt ufarlig hverdag hjemme i Norge. De pårørende er viktige for veteranene, og veteranene er viktige for de pårørende. Derfor er ønsker vi å inkludere de pårørende i sitt arbeid, opplyser veteranforbundet som gir råd og veiledninger til både soldater, veteraner og familier.

Tur til Titran

Neste treff for den lokale veteranklubben finner sted 14. juni.

Da tar klubbmedlemmene turen til Titran hvor det blir omvisning på Stabben samt bevertning.