Forfatter og altmuligmann Vidar Oskarson på Mausund lanserer i dag boka ”Folket i Spåhålet”. Dette er den siste boka i trilogien om kystfolket.

-Selv om den siste boka tok meg kortest tid å komme med, er det nok uten tvil den boka jeg har jobbet mest timer med, forklarer forfatteren, som tok seg helt fri noen måneder før jul i fjor. Det resulterte i et komprimert arbeide med boka ” Folket i spåhålet”.

-Historien er pent vevet sammen av mange små fortellinger, hentet fra fortrolige kilder som jeg har kamuflert med mine fiktive personer, forteller forfatter Vidar Oskarson, litt hemmelighetsfullt.

Kanskje krim fra Oskarson

Men felles for alle tre bøkene, er forholdet til kysten. Og forfatteren forteller om henvendelser fra både fjern og nær, som ikke har noe forhold til verken Frøya eller Mausund, men som likevel har funnet sin kyst i bøkene hans.

– Så historien trenger ikke nødvendigvis komme fra Mausund, forklarer Vidar.

Om det kommer flere bøker, tør han ikke si, men det antydes vagt litt prat om en krim.

– Men det kommer an på hva kona sier da, ler Oskarson, som ikke vil gå noe nærmere inn på den saken nå.

Boklanseringskonserten avlyst

Lanseringen vil bli slik som de to forrige - det skjer hjemme på Mausund i ettermiddag (tirsdag). Men uheldigvis kommer ikke Marte Hallem og synger som planlagt, da hun har blitt syk.