Private, foreninger og prosjekter i offentlig regi inviteres nå til å søke om penger fra Frøya kommunes nyetablerte museumsfond. Fondets formål er å ivareta og videreutvikle kulturminner i Frøya. Pengene er avsatt fra Havbruksfondet.

– Museumsfondet skal kunne komme både private og offentlige aktører til gode, forteller Elin Karpinski Strandheim, virksomhetsleder kultur og idrett i Frøya kommune.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Det blir mulig å søke om støtte fra fondet to ganger i året.