Formannskapet vedtok denne uken å oppnevne åpningskomiteenfor kultur- og kompetansesenteret i desember 2013.

Etter siste oppdaterte fremdriftsplan for kultur- ogkompetansesenteret vil åpningen bli i desember 2013.

I saksfremlegget påpeker rådmannen at tiden frem til da gårfort og at det allerede er på tide å forberede åpningen, i samarbeid medfylkeskommunen og frivilligheten.

- Vi må tahøyde for at kulturhuset som sådan får en regional status, noe som er viktig åta med seg også når vi tenker på åpningen. Og det er naturlig å tenke at viikke bare snakker om ett åpningsarrangement, men at det blir flerearrangementer som strekker seg over 1-2 uker, skriver rådmannen.

Fra Frøyakommune skal ordfører Berit Flåmo, kulturskolerektor Macjiej Karpinski og denfremtidige senterutvikleren sitte i komiteen. I tillegg skal fylkeskommunen,Hitra kommune og frivilligheten i regionen oppnevne hver sin kandidat til komiteen.