Hitra ungdomsråd (HUR) har fått en henvendelse fra elevrådet på Strand oppvekstsenter om at de ønsker seg en musikkbinge på skolen sin. De synes det er problematisk at skolen mangler et fast undervisningsrom som kan brukes til musikkutstyr og bandutstyr.

Hitra Ungdomsråd (HUR) mener forholdene i dag ikke gir et tilstrekkelig undervisningstilbud.

– Elevene er  delt inn i tre grupper når de skal ha musikkundervisning. Elevene må rigge opp utstyret for hver gang de skal ha en musikktime. Det her er for dårlig. HUR synes musikkbinge er en god ordning, som vil gjøre musikktimene mer fleksible og bedre tilrettelagt. Det at elevene må rigge seg opp for hver time, er både tungvint og tidkrevende. Elever på Strand som har kulturskoleundervisning i skoletiden bruker den samme gymsalen som alle elevene på mellomtrinnet bruker, uttaler ungdomsrådet.

Med tanke på fleksibilitet og tilrettelegging i skolegangen, mener HUR det en dårlig løsning å bruke  gymsalen til flere forskjellige ting.

- Musikktimene og kulturskoleundervisningen bør derfor være i et rom som er bare for musikk. Det er både mer praktisk og lettvint, og elvene får et bedre læringsmiljø. Undervisningstiden blir da brukt til musikk, ikke til å sette opp, og ta ned utstyr, mener Hitra Ungdomsråd.

Musikkbingen er også et veldig bra kulturtilbud for lokalsamfunnet. Det er allerede en musikkbinge på Fillan, men det argumentet holder ikke for  HUR. Det blir en sentralisering av kulturtilbudet, og et dårligere tilbud i grendene. Kulturtilbudet bør bli bedre på Strand, og da er det på sin plass med en musikkbinge på Strand.

Musikkbingen gjelder ikke bare for elevene i skoletiden. Mange kan også tenke seg og bruke bingen på fritiden, til øving og for det sosiale rundt musikken. HUR oppfordrer da først og fremst kommunen om å ta tak i dette. Etablering av denne musikkbingen er et bra tiltak som lønner seg i lengden.

Med vennlig hilsen

Hitra ungdomsråd