Planleggingen av «Frøyadagan 2013» er allerede i full gang. Dagene blir lagt til 31.mai-2.juni.

Underskudd i fjor

Frøyadagan 2012 gikk med et ganske stort underskudd.

– Dette skyldes i hovedsak konserten i Frøyahallen med Hans Bollandsås, der det ble en gedigen publikumssvikt. Takket være god hjelp fra sponsorene og bl.a. kake- og lakselotteri, er styret i ferd med å få regnskapet i balanse, forteller Jan Otto Fredagsvik.

Erfaringer

Frøyadagan 2012 ga en del erfaringer som styret nå jobber med.

– Vi har merket oss tilbakemeldinger fra publikum, som det vil bli lyttet til. Her og nå kan sies at vi må bli bedre på markedsføring. Skal vi leie inn tivoli, må det ha en helt annen kvalitet enn i 2012, og kvaliteten på og utvalget og plassering av salgsboder må bli bedre, mener styret.

I tillegg skal fokuset på laks skal videreføres.

– Vi ser for oss fortsatt slik aktivitet i sentrum som i 2012. I tillegg vil det bli en variant av Frøyas Festbord i Frøyahallen på lørdagen med fokus på laks, forteller Jan Otto Fredagsvik.

Styret består Berit Flåmo (leder), Ragnhild Ervik  (kasserer), Jan O Fredagsvik, Jarl Arthur Dyrvik, Aleksander Søreng, Stig Bremnes, Trude Tønder og Cathrin Støen. Frøya frivilligsentral v/ Gry Reppe er sekretær.