Omlag150 ungdommer har denne uka deltatt på datapartyet Kystsurf 2013.

Her var det aktivitetet med spill og konkurranser gjennom hele døgnet fra onsdag til lørdag ettermiddag.