Frøya videregående skole er fullt i gang med sin prosjektuke. Den munner ut i to forestillinger med musikalen «Løvenes konge», lørdag og søndag.

Musikal-oppsetningene ved skolen har blitt en årlig begivenhet som flere en rektor mener er ett av de viktigste pålene i kulturlivet på Frøya.

Førti elever skal stå på scenen, men samtlige av skolens 150 elever er involvert på ett eller annet plan.

- Elevene jobber for å presentere noe som er veldig bra. De lærer seg å være disiplinerte, lyttende og å samarbeide. Det skapes et godt samhold, og hele skolen er involvert. Vi får vist at vi er en skole som har kultur i bunnen, sier rektor Bjørnar Johansen.

Han er nettopp på en runde rundt om i de forskjellige rommene på skolen hvor elever, lærere og frivillige jobber på høygir. På kostymerommet blir han «lurt» til å teste ut elefantkostymen av kostymeansvarlig Trine Sivertsen.

Men musikalen handler ikke bare om et skoleprosjekt. Johansen mener den er viktig for Frøya som samfunn.

- Slik jeg ser det, er den den aller viktigste kulturelle begivenheten. Det er cirka 1200 som får med seg musikalen hvert år. Når du i tillegg tar med de fra skolen som står bak, nærmer det seg en tredel av Frøyas befolkning. Til sammenligning: hvis Rosenborg skulle klart å mobilisere like stor del av Trondheims befolkning, skulle det vært 50-60.000 publikummere på kampene, sier Johansen.

Han peker også på at musikalen skaper en Frøya-identitet.

- Det er jo elever fra andre skoler som søker seg hit nettopp på grunn av musikalen. Og den skaper en tilhørighet som er viktig når elevene flytter ut. Det skapes bånd som er viktige når man skal ha folk til å flytte tilbake til Frøya, sier Bjørnar johansen.