Frøya kommune vil ruste opp minnesmerket etter Titranulykka.

Men kommunen eier ikke bautaen og grunnen den står på. Det var Sør-Trøndelag fiskarlag (nå: fiskarlaget Midt-Norge) som i sin tid tok initiativet til minnesmerket, og som kjøpte grunnen ved Titran kapell hvor bautaen står. Dette er årsaken til at Frøya formannskap i januar valgte å utsette saken om å anta et tilbud om opprusting av bautaen.

- Vi kan ikke bare ta oss til rette på annenmanns grunn, kommenterte ordfører Berit Flåmo da.

Fiskarlaget Midt-Norge har styrebehandlet sak om bautaen, og der vedtok de å tilby Frøya kommune å overta grunnen, inkludert bautaen, gratis. En forutsetning er at kommunen tar ansvaret for vedlikehold i all framtid. Styret i fiskarlaget vedtok også å bevilge 50.000 kroner til den planlagte renoveringen.

Førstkommende tirsdag skal Frøya formannskap behandle saken på nytt. Rådmannen anbefaler at kommunen bevilger 297.000 kroner til opprustning, og at man samtidig takker ja til fiskarlagets tilbud om å overta bautaen vederlagsfritt.

Fiskarlaget vil utbetale 50.000 kroner når oppussingen er gjennomført.