Etter noen år i motvindhar det snudd for Frøya Skolekorps.  Såmed en kvikk og rask junioravdeling i spissen og forsterkninger fra BarmanVoksenkorps like bak, var det et korps i medvind som marsjerte mot sør-vestenlangs Sistranda ved feiringen av grunnloven.

Kulturskolerektor TorilAae inviterte i år skolekorpset med forsterkninger til frokost og forberedelsepå Nye Bryggen på Siholmen.

Selv omflaggene sto som pappskiver utenfor veggene og sør-vesten reiv i nova, var stemningenlun rundt frokostbordene.

Alt i altdukket over tretti personer opp til sammenkomsten hvorav cirka 25 skullespille. Store og små tok godt for seg avbufèen, og prat og latter satt løst før det ble varmet opp, stilt opp og teltopp for å kjempe mot vinden fram til torget for taler og sanger.