Hele 60 møtte opp på underholdning i fjæra ute i havgapet