- Bildene mine er ikke helt enkle å ha på stueveggen, men artig er det

foto