For første gang passerte Hitra kino i Ægirsalen 4.000 solgte billetter på ett år. I 2012 stanset besøkstallet på 4.360. Dette er vesentlig foran det forrige toppåret i 2011, da 3.372 publikummere løste billett i Hitra-kinoen.

- Besøket har økt sterkt dette året, det skyldes delvis flere forestillinger, men også tilgang på store filmtitler og premierer som vi nå får mange av på grunn av digitaliseringen av kinoen, sier enhetsleder for kultur i Hitra kommune, Omar Pleym.

Færre barnebilletter

Det er en kraftig økning av voksen-besøk som er grunnen til rekordtallene. For mens antall barnebilletter har gått betydelig tilbake, har de voksne virkelig funnet veien til kinolokalene det siste året. Totalt ble 3.099 voksenbilletter løst inn i 2012, mot 1.780 billetter året i forveien.

- Dessverre har det vært en sterk nedgang på besøk av barn, det kan forklares i færre store titler for barn dette året. Besøkstallet sett under ett er ny rekord for Hitra kino, sier Pleym.

Topp 3

De største kinosuksessene det siste året var Kon-Tiki (429 billetter), James Bond/Skyfall (274 billetter) og Istid 4 (266 billetter). I gjennomsnitt var 30 besøkende på hver forestilling gjennom året.

Antall forestillinger har også økt kraftig i 2012, sammenlignet med tidligere. Mens snittet for de fire foregående årene har vært rett i overkant av 100 årlige forestillinger, var det i 2012 hele 146 visninger.

- Kinoen har i 2012 ansatt to kinomaskinister. Det gjør at en har kunnet øke antall visninger og samtidig innføre to faste kinodager i uken, forklarer Pleym.

Omsatte for 300.000 kroner

Omsetningen på kinoen ble dette året for første gang over 300.000 kroner.

-  Det skyldes økt besøkstall. Kinoprisen er den samme som den har vært de senere år, 50 kr for barn og 80 kr for voksne, forteller enhetslederen.