De «hemmelige agentene» er med i SEATRACK-studien som startet i sommer.

Sjøfugl forflytter seg over store områder i løpet av året, men vender trofast tilbake til den samme hekkeplassen år etter år, gjerne nøyaktig samme hylle i fuglefjellet.  Etter hekking kan de fly tusenvis av kilometer og krysse store havområder. Kunnskapen om hvor fuglene er, og hvilke betingelser de utsettes for i vinterhalvåret, er derfor begrenset. Dette skal et nytt forskningsprosjekt bidra til å rette på.

Å kartlegge sjøfuglenes høst- vinter- og vårområder har tradisjonelt vært utført ved å telle fugler fra skip og delvis fra land, både i åpent hav og kystnære farvann, mens ringmerking har vært den tradisjonelle metoden for å kartlegge enkeltindividers bevegelser.

– Studien som nå settes i gang vil styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av sjøfuglbestandene vesentlig. Den kan også gi viktige svar knyttet til den alarmerende tilbakegangen som er dokumentert for mange sjøfuglbestander, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.