Formannskapet vedtok i dag å øke festivalstøtten fra 175 tusen kroner til 400 tusen kroner, etter forslag fra AP/Høyre.

Venstre/Frp la frem et forslag på å øke støtten til 300 tusen, med en fordeling på 150 tusen til Frøyafestivalen og 50 tusen kroner hver til Jorddunst, UtiHavet og Suladagan.

Men posisjonen ville kun gi støtte til de tre store festivalene, og ville gi 175 tusen hver til Jorddunst og Frøyafestivalen, og 50 tusen kroner til UtiHavet på Mausund.

Samtidig ville de prioritere Suladagene ved tildeling av midler til lag og organisasjoner.

Under avstemningen var de rødgrønne i flertall, og deres forslag ble vedtatt med fire mot tre stemmer.