Vest-Hitra idrettslags smågutter ble avdelingsmester i fotball i 1981.

Første rekke fra venstre: Pål Olderø, Vidar Furuvik, Ole G. Meland, Ove Strømmen, Roar Schei, Franch Raaket.

Bakerste rekke: Trener Tom Krogstad, Oddbjørn Athammer, Ståle Helsø, Jan Joar Ledal, Arve Berge, Halvar Burø, Andrew Korsnes, Hanne Strømmen.

Bildet er hentet fra Vest-Hitra ILs lagsavis "I skuddet" fra 1981.