Silvio Krauss opprettet Familiekoret i januar, og tanken er å danne et kor som favner alle. På de ukentlige øvingene synges alt fra visesang til populærmusikk.

- Skulle noen ønske en spesiell sang er det bare å si i fra, sier Krauss.

- I Familiekoret er alle stemmer velkomne, ungt som gammel. Vil du være solist, synge i mikrofon eller lære litt om sangteknikk da er dette et perfekt kor for deg. Her er alle stemmer velkommne, ung som gammel. Det sosiale er minst like viktig som sangen, forteller Krauss som ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til korøvingene på torsdager i Hitra Misjons- og nærmiljøsenter. Første øving finner sted i ettermiddag, 31. august.