I gammeltida på Hjertåsen,bodde Johanna, Musguten og Nissepia i fjøset. For å få den riktig godejulestemningen måtte ”amerikastjerna” henges opp i fjøsvinduet. Men da den påmystisk vis forsvinner, starter en hektisk leting med flere forviklinger ognissestreker. Det var publikum også veldig oppsatt på å hjelpe til med.

- Vi ønsker å lage en varmog magisk time. Noe som korter ned ventetida før jul og som fokuserer på andregoder enn de materielle, sier Gunhild Hjertås, som sammen med Kari Wist Holmenhar laget stykket. God hjelp har de også fått av Berit Strøm, kulturkontakt vedStrand oppvekstsenter.

Unger fra 1 til 4 trinnfikk æren av å være med på førpremieren mandag. Tirsdag og onsdag er det åpneforestillinger på kveldstid på Hjertås gård.