I en analyse av spill og andre kulturarrangement i Frøya kommune kommer det tydelig frem at spill bør ha samme vilkår og utviklingsmuligheter som for eksempel festivaler.

Det skriver administrasjonen i Frøya kommune i forkant av formannskapsmøtet denne uka.

- Det har i noen år vært etterlyst en tydelig spillstrategi i Frøya kommune. For å kunne utarbeide en slik strategi ble det gjennomført møter med sentrale personer i kommunen, initiert av kultursjef, for å belyse saken.Frøya kommune har flere spill som ble fremført gjennom årene. Det siste spillet som ble fremført heter «Oda fra havet» - og ble fremført på Mausund i 2014. Det ble stillt mange spørsmål dette året knyttet til både støtte til slike spill men også tidspunkt og samarbeid med andre kulturaktører. Også Titranspel sin posisjon ble et tema. På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet et forslag til en løsning i form av spillstrategi i Frøya kommune, skriver administrasjonen.

I innstillinga til politikerne heter det at kommunen ønsker å støtte satsningen på spill ved å bevilge 80.000 kroner årlig i en fireårsperiode til dette formålet. Støtte gjelder to satsinger på spill, en på fast-Frøya og en på Mausund.

- Produksjonene skal gjennomføres annethvert år på fast-Frøya og Mausund for å unngå kollisjoner. Beløpet fordeles slik at det dekker støtte til produksjoner i fremføringsåret på 70.000 kroner og støtte til øvelser på 10.000 kroner utenom produksjonsåret. Formannskapet ber også om at rådmann bistår administrativt i denne perioden for å danne robuste organisasjoner rundt spillene i Frøya kommune. Målet er at de organisasjonene kan oppnå en økonomisk uavhengighet etter denne perioden. Spillarangører skal legge frem regnskap som viser bruken av midlene. Ubrukte midler betales tilbake til kommunen, heter det i saksforberedelsene.

- Det er viktig å støtte slike tiltak som engasjerer flere folk – både gamle og unge - over lenger tid og som gir en kulturopplevelse til både Frøyas innbyggere og tilreisende. Det bør gjennomføres et musikkspill hvert år på Frøya. Ved to forskjellige spillesteder (Mausund og fast-Frøya) fordeles det slik at det året det gjennomføres et spill på fast-Frøya er det et hvileår på Mausund. Dette vil også gjelde fordelingen av ressurser, skriver administrasjonen, som mener støtte fra kommunen både økonomisk og organisatorisk bør betraktes som starthjelp for å kunne etablere robuste organisasjoner rundt spill. Målet er at de organisasjonene kan oppnå en økonomisk uavhengighet etter denne perioden.