Frøya kommune har besluttet at den offisielle åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter blir gjennomført i månedsskiftet august/september 2014, og ikke 17. mai slik tidligere skissert.

- Utgangspunktet er at vi ønsker å tilrettelegge for et mer ferdigstilt uteområde med universell utforming. Vi ønsker også å ta hensyn til videregående skole, som ville vært midt inne i eksamenstiden dersomopprinnelig plan med åpning 17. mai ble gjennomført. Og med ferdigstilling av bygget 1. mai som avtalt, ser vi og en fordel i å få noe bedre tid til kvalitetssikring av teknisk utstyr som skal kobles opp, forteller rådmann Svanhild Mosebakken.

Senteret skal inneholde kulturhus, opplevelsessenter og ny videregående skole. Ny miljøgate på Sistranda vil også være ferdigstilt til åpningen av nybygget. I en pressemelding skriver kommunen at ved denne avgjørelsen ble det lagt stor vekt på  å sikre likeverdig deltakelse under åpningen av senteret.

- Vi ønsker en folkefest for alle, utenom eksamenstid i mai måned. Det er også av stor betydning at senteret er helt ferdig med opparbeidede uteområder, slik at hele senterområdet kan tas i bruk samtidig.

Program for åpningsuken blir planlagt i fellesskap med fylkeskommunen i løpet av februar.

- Vi gleder oss i fellesskap til å videreutvikle en sterk havbruksklynge i Trøndelag til nytte for hele nasjonen, skriver kommunen i meldinga.

Teknisk sjef Andreas Kvingedal i Frøya kommune sier at det i kontrakten med entreprenørene står at utenomhusarealene skal være ferdige i juni. Og prosjektleder Svein Jarle Midtøy sier at man ønsker at alt skal være klart når man inviterer til storslått åpning.

- Vi gleder oss i fellesskap til å videreutvikle en sterk havbruksklynge i Trøndelag til nytte for hele nasjonen, heter det i kommunens melding.