Maciej Karpinski er innvilget ett års permisjon fra stillingen sin som enhetsleder for kultur i Frøya kommune. Det er Marit Wisløff Norborg som har trådt inn i hans stilling fra 1. januar i år. I første omgang skal hun sitte med ansvaret for Frøyas kultur frem til 1. juli i år.