-Alle er signerte og nummererte fra 1 til og med 100, forteller leder Gunhild Riiber på turlagets Facebook-side.

- Så gelder det å få solgt så mange kart at vi har penger til å betale trykking, samt bestille pins når disse pengene er på bok. Det er så artig når vi når slike milepæler som i dag, sier Gunhild Riiber i turlaget.

Frøyakunstner Kåre Bjørn Huse overrakte plakettene til Gunhild Riiber i Frøya Turlag. (Foto: Frøya Turlag)