I teorien kan Frøya kommune få spillemidler til å dekke hele gapet på 25 millioner kroner fra spillemidler/statlige tilskudd. Det er fylkeskommunen som fordeler midlene, og i november i fjor vedtok de nye retningslinjer for tildeling av «tilskudd til kulturbygg». Det planlagte kulturhuset på Frøya faller godt innenfor disse retningslinjene, og det heter at tilskudd kan utgjøre en-tredel av godkjente prosjektkostnader.

Kan i teorien få 30 millioner

Frøya kultur- og kompetansesenter er et samarbeid mellom fylket (som skal få ny videregående skole) og kommunen (som får kulturhus). Det opereres med en nøkkel på 40-60, der 60 prosent av kostnadene går på det kommunale kulturhuset. Med en totalpris på 150 millioner, betyr det at kulturhusbiten representerer 90 millioner. Får Frøya kulturbygg-tilskudd på en tredel av dette, blir det 30 millioner, altså fem millioner mer enn gapet på 25 millioner kroner.

Les også: Vil koste 150 mill

- Kan ikke budsjettere med dette

Men dette er teorien, og det er ingen som våger å håpe på at Frøya skal få full utelling. Og aller minst: våger å budsjettere med det når man nå skal forsøke å fullfinansiere kultur- og kompetansesenteret.

- Dette er midler vi ikke kan ta inn i noe budsjett. Men det er klart: vi har det i bakhodet, sier fungerende ordfører Martin Nilsen.

Les også:Dette skal vi løse

Andre kommuner har fått ti millioner

Blant andre har Ørland og Midtre Gauldal fått tilsagn på 10 millioner hver til sine kulturhus. Men tilskuddene har kommet i svært lave årlige porsjoner (ca 2,8 millioner i året), og fortsatt gjenstår det for Midtre Gauldal å få de siste 4,7 millionene.

Men fra og med neste år øker den årlige potten for Sør-Trøndelag til 7 millioner. Kommer Frøya først i køen etter at Midtre Gauldal har fått sitt, kan de faktisk få en del tilskudd allerede i 2013.

Sender søknad

Seniorrådgiver Jan Otto Fredagsvik forteller at Frøya kommune har forberedt en søknad.

- Vi har meldt inn prosjektet, men fått vite at det ikke er noen vits i å søke før neste år. Det er først da det kommer friske midler. Og du har rett i at det i teorien kan bevilges spillemidler som dekker hele gapet på 25 millioner kroner. Men vi må gjøre noen beregninger på hvor stor del av prosjektet som kvalifiserer til støtte. Og så vil jo fylket også gjøre sine vurderinger, sier Fredagsvik.

Neste søknadsfrist er 15. Januar 2013.

Fredagsvik mener også det finnes andre muligheter til å hente ut statlige midler, blant annet til det planlagte visningssenteret.

Et tilsagn om tilskudd til kulturbygg – vil selv om bevilgningene fordeles over flere år – gjøre det mulig for kommunen å forskottere en slik sum gjennom låneopptak.

Les også:  Pengegaven gjør at Frøya stiller sterkt