Sverre skrev bok om oppveksten i etterkrigsårene

foto