Totalt deles kommunen ut 300.000 kroner i aktivitetsstøtte til lag og organisasjoner i Frøya. Formannskapet vedtok i dag administrasjonens innstilling uten endringer. Alle 25 søkere er innvilget støtte. Her er den fulle lista:

Frøya IL 105.000

Mausund IL  25.000

Nabeita IL  37.000

Frøya Fotballklubb 28.000

Frøya/Hitra tekwon-do  6000

MNMK Frøya 8000

Frøya Sportsdykkerklubb 3000

Frøya Teaterlag 2750

Sørburøy Skolekorps  3000

Sangkoret Havdur  1000

Sistranda Mannskor  1000

Frøya Musikklag  500

Frøya Turlag  2750

Frøya Kystlag  500

Folkeakademiet Frøya  500

Klubben Grendalag 7500

Grendalaget Lyngblomst 7500

Dyrøy Grendalag  7500

Sørburøy Velforening  7500

Skjønhals Kretslag 7500

Stølan Kretslag 7500

Nesset grendalag 7500

Uttian Grendalag  7500

Daløy grendalag  7500

Sauøy Velforening 7500

Hørselshemmedes HLF  500

NHF Frøya og Hitra 500

Mausund IL får tildelt