Jubileet ble det aldri kastet glans over på grunn av koronaen, men glansbildene er det mange av